เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

Personnel

ผู้บริหารโรงเรียน

 • thumbnail

  นายวนิช บุดดี

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

 • thumbnail

  นายทรงรัตน์ ยุระตา

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายสมพล สกุลฮูฮา

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

 • thumbnail

  นางนภาพร พันธะไชย

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 • thumbnail

  นายศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์

  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

^