เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวนิช บุดดี

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารโรงเรียน

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^