เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเวียงสวรรค์ ปัตลา

กลุ่มบุคลากรงานแผนและงบประมาณ

ตำแหน่งหัวหน้างานแผนและงบประมาณ

รายละเอียดครู คศ.3

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^