เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายทรงรัตน์ ยุระตา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหารโรงเรียน

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

รายละเอียดรองผู้อำนวยการชำนาการพิเศษ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^