เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายไทยสมุทร พลหงษ์

กลุ่มบุคลากรงานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

ตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

รายละเอียดครู คศ.2

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^