เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายร่วมชาติ ชัยนา

กลุ่มบุคลากรงานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

รายละเอียดึีึึครู คศ.3

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^