เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธีระวุฒิ โพธิ์นอก

กลุ่มบุคลากรงานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิตอล

รายละเอียดครู คศ.3

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^