เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมพล สกุลฮูฮา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการชำนาการพิเศษ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^