เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายร่วมชาติ ชันา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

รายละเอียดครู คศ.3

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^