เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ โรงเรียนบัวขาว

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลพัชนียา ยุระตา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มบริหารแผนและงบประมาณ

ตำแหน่งหัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายละเอียดครู คศ.4

ที่อยู่

โทรศัพท์0895771355

อีเมลpatchaneeya2515@gmail.com

^